Neuroloog en palliatief arts

U kan op consultatie komen voor:

neurologische problemen: algemene neurologie (parkinson, hoofdpijn, epilepsie, draaiduizeligheid, infecties), beroerte, ...

ik heb bijzondere expertise in functionele aandoeningen, multipele sclerose en neuro-oncologie 

perifere neurologische ziekten (spierziekten, polyneuropathie), dementie en kinderneurologie ken ik minder

als palliatief arts heb ik ervaring in symptoomcontrole, vroegtijdige zorgplanning en stervensbegeleiding bij alle aandoeningen

en ben erkend om adviezen tweede arts te geven bij euthanasieprocedures